Christ's Heart Ministries - Kisoro Anniversary - Christ's Heart Ministries